Opis produktu

Rozwiązanie umożliwiające efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami biurowymi przy jednoczesnym zapewnienie bezpieczeństwa higienicznego pracownikom poprzez monitorowanie przestrzegania zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (post-COVID 19).

Oferta dla

 

Zarządcy budynków

Firmy sprzątające

Zarządcy powierzchni co-workingowych

 

Technologia

System wykorzystuje tagi Bluetooth (wykorzystywane przez osoby), sensory zajętości biurek oraz lokalizację smartfonów. Sygnały Bluetooth z tagów oraz sensorów odbierane są przez przekaźniki (Gateway), które przekazują te dane na platformę Synestica.ai. Dodatkowe wykorzystanie lokalizacji smartfonów pozwala na tworzenie infrastruktury lokalizacyjnej z pominięciem przekaźników, znacznie upraszczają architekturę całego rozwiązania.

Use case

 

ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ BIUROWĄ

  • optymalizacja czasu pracy poprzez monitorowanie dostępność biurek, tj. pracuj zdalnie vs. przyjdź dzisiaj do pracy, bo są wolne biurka
  • monitorowanie zajętości biurek

ZAJĘTOŚĆ POWIERZCHNI WSPÓLNYCH i OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

  • monitorowanie zajętości toalet, kuchni i części jadalnych oraz miejsc parkingowych i sal konferencyjnych

ZACHOWANIE WYMOGÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

  • historia kontaktów pracowników przebywających w strefach, pod kątem zapewnienia możliwości identyfikacji pracowników mających kontakt z potencjalnym nosicielem wirusa COVID-19
  • nadzór i monitoring, w czasie rzeczywistym, nad zakresem i czasem pracy pracowników firm sprzątających
  • możliwość realizacji i weryfikacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (post-COVID 19)

Copyright ©2020, Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright ©2020, All Rights Reserved

polski