Opis produktu

Rozwiązanie pozwalające na monitorowanie, w czasie rzeczywistym, statusu prac realizowanych poprzez rozproszone zespoły operujące na terenie danego obszaru lub kraju.

Rozwiązanie wspiera również efektywną alokację zadań i rejestrację czasu pracy w oparciu o lokalizację i geolokalizację oraz pozwala na monitorowanie stopnia wykonania prac oraz ich jakość.

Oferta dla

 

Firm prowadzących prace w terenie

Firm mających zespoły w terenie (handlowcy, robotnicy, itp.)

Firm zarządzających podwykonawcami

 

Technologia

System wykorzystuje aplikację mobilną dla pracowników. W ramach aplikacji można korzystać m.in. z list kontrolnych, funkcji zarządzania zgłoszeniami oraz lokalizacji pracowników. Aplikacja może być zintegrowana zarówno z systemami klienta, jak i z platformą Synestica.ai umożliwiającą kompleksowe zarządzanie pracownikami terenowymi (zgłoszenia / harmonogramy / raporty / potwierdzenia realizacji zadań / etc.). Całe rozwiązanie można łatwo rozszerzyć o dodatkowe czujniki (temperatury, ruchu, obecności) pozwalające dodatkowo monitorować miejsca, w których przebywają pracownicy.

Use case

 
  1. zlecanie zadań dla pracowników własnych i pracowników zleceniobiorców w terenie
  2. koordynacja współpracy miedzy zleceniodawcami i zleceniobiorcami oraz pracownikami zleceniobiorcy
  3. nadzór nad wykonywaną pracą i zlecanymi zadaniami w podległych strukturach i strukturach zleceniobiorców
  4. możliwość zlecania zadań ad hoc w podległych strukturach i strukturach zleceniobiorców w trybie „emergency”
  5. zarządzanie jakością i zgodnością z procedurami zleconych pracy poprzez aktywne checklisty i listy zadań
  6. możliwość precyzyjnego rozliczania zakresu i jakości zleconych pracy (KPIs) oraz czasu pracy
  7. możliwość zwiększenia przychodów poprzez alokacje zadań w czasie rzeczywistym vs. checklisty i listy wykonanych zadań oraz monitoring położeniu, przy zachowaniu tych samych zasobów

Copyright ©2020, Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright ©2020, All Rights Reserved

polski