Opis rozwiązania

Najczęstsze wyzwania w większości ASO:

 • Zajęcie podnośników przez naprawy, które dawno powinny być zakończone
 • Mechanicy zbyt długo wykonujący zlecone prace serwisowe
 • Zatory na myjni i brak priorytetów skutkujące opóźnieniami wydań samochodów
 • Doradcy serwisowi nieposiadający aktualnej wiedzy o etapie naprawy samochodów
 • Poszukiwanie samochodów gotowych do wydania Klientowi

ai.Service to dedykowane rozwiązanie łączące oprogramowanie z odpowiednio rozmieszczonymi w ASO czujnikami oraz z możliwością integracji z wykorzystywanymi systemami DMS. Rozwiązanie pozwala automatycznie i bezobsługowo na:

 • Monitorowanie statusu poszczególnych zleceń serwisowych
 • Monitorowanie zajętości stanowisk i podnośników na hali serwisowej
 • Automatyczną rejestrację czasu pracy mechaników
 • Priorytetyzowanie kolejki samochodów obsługiwanych na myjni
 • Informowanie Klientów o opóźnieniach
 • Szybkie „odnalezienie” samochodu na terenie ASO

Dzięki rozwiązaniu ai.Service możliwe jest:

 • Znaczne zwiększenie efektywności wykorzystania podnośników i stanowisk pracy
 • Uniknięcie nowych inwestycji dzięki lepszemu wykorzystaniu już posiadanych zasobów na hali serwisowej
 • Wykrywanie anomalii oraz zmian efektywności pracy mechaników
 • Identyfikowanie nieefektywności w procesach obsługi samochodów
   ul. Progi 1/5, 00-634 Warszawa  kontakt@synestica.ai

  Copyright ©2020, Wszystkie prawa zastrzeżone
  Copyright ©2020, All Rights Reserved

  polski