Opis produktu

Rozwiązanie pozwalające na monitorowanie, w czasie rzeczywistym, statusu poszczególnych zleceń serwisowych oraz miejsca przebywania samochodu. A w przypadku wystąpienia opóźnień, umożliwiające automatyczne informowanie Klientów o opóźnieniach i statusie ich naprawy.

Rozwiązanie wspiera również zapobieganie opóźnieniom w pracy serwisu poprzez umożliwienie monitorowania wykorzystanie podnośników na hali serwisowej i efektywną alokację czasu pracy mechaników do określonych zdarzeń serwisowych.

Oferta dla

 

Autoryzowane Serwisy Obsługi

Serwisy Mechaniczne

Serwisy blacharsko-lakiernicze

 

Technologia

System wykorzystuje technologię InterBeacon (autorskie rozwiązanie Synestica). Nadajniki lokalizacyjne instaluje się w zdefiniowanych obszarach (strefach), w ramach których mają być lokalizowane obiekty (samochody, urządzenia, ludzie). Sygnał Bluetooth z nadajników odbierany jest przez InterBeacony, w które wyposaża się lokalizowane obiekty. InterBeacony nadają sygnały do przekaźników (Gateway), które przekazują zebrane dane na platformę Synestica.ai.

Use case

 
 1. Faktyczne miejsce i czas przebywaniem pojazdu na poszczególnych etapach prac - niezależnie od zadeklarowanego przez pracowników statusu i czasu prac
 2. Możliwość prześledzenia historii realizacji zleceń dla poszczególnych samochodów
 3. Wgląd w historię wykorzystania urządzeń (podnośników)
 4. Identyfikacja anomalii oraz zmian efektywności pracy (na podstawie danych historycznych oraz obłożenia serwisu)
 5. Identyfikacja miejsc występowania opóźnień umożliwia lepsze zarządzenie czasem pracy
 6. Brak konieczności nowych inwestycji dzięki lepszemu wykorzystani posiadanych już podnośników na hali serwisowej (zwiększenie ich mocy przerobowych)

Kontakt  ul. Progi 1/5, 00-634 Warszawa

  NIP: 1132884404

  kontakt@synestica.ai

  Copyright ©2020, Wszystkie prawa zastrzeżone
  Copyright ©2020, All Rights Reserved

  polski